Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12667/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện khai báo hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 12667/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12667/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện khai báo hải quan

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam.
(Địa chỉ: KCN Đại An, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0696/2014/CV-SDVN ngày 27/9/2014 của Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam về việc vướng mắc thực hiện khai báo hải quan; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ:

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính thì trong vòng 15 ngày từ khi doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ hoàn thành thủ tục xuất khẩu bàn giao hàng hóa, doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ khai báo thủ tục nhập khẩu và dẫn chiếu tờ khai xuất khẩu vào ô ghi chú của tờ khai nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu theo các loại hình khác nhau phải khai trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng.

Như vậy, đối với một lô hàng thuộc một tờ khai xuất khẩu tại chỗ DNCX được đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ theo từng mục đích sử dụng và dẫn chiếu tờ khai xuất khẩu tại chỗ theo quy định dẫn trên.

2/ Về việc kê khai tài sản cố định:

Theo quy định tại điểm b2, khoản 1 Điều 24 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định hàng đầu tư tạo tài sản cố định DNCX không phải đăng ký danh mục, đặt mã quản lý và không phải thực hiện phương thức báo cáo nhập- xuất- tồn định kì. DNCX tự khai, tự chịu trách nhiệm khai báo nhập khẩu đúng loại hình và sử dụng đúng mục đích khai báo.

Như vậy, trường hợp hàng hóa nhập khẩu mục đích tạo tài sản cố định thì doanh nghiệp được đăng ký tờ khai theo loại hình nhập tạo tài sản cố định (E13). Những nội dung vướng mắc về việc kê khai, hạch toán tài sản cố định đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12667/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện khai báo hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29