Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12649/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Biểu thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu hợp kim nhôm mua trong nước để sản xuất phanh ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 12649/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12649/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn thực hiện Biểu thuế xuất khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Daeyang Việt Nam.
(Đ/c: Đường số 5, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 27b/CV-XNK ngày 25/9/2014 của Công ty TNHH Công nghiệp Daeyang Việt Nam (Công ty) kiến nghị về vướng mắc trong việc xuất khẩu sản phẩm gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính: “Trường hợp mặt hàng không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì khi m thủ tục hải quan, người khai hải quan vẫn phải kê khai mã hàng của mặt hàng xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại mục I phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu 0% (không phần trăm)”.

Theo mục b Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 164/2013/TT-BTC: “Trường hợp hàng hóa được sản xuất, chế biến từ 2 nguồn: nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu có nguồn gốc trong nước thì không phải nộp thuế xuất khẩu đối với số lượng hàng hóa xuất khẩu tương ứng với số lượng nguyên liệu nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất, chế biến hàng hóa thực tế đã xuất khẩu, số lượng hàng hóa xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu trong nước phải nộp thuế xuất khẩu theo mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định đối với mặt hàng xuất khẩu”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty sản xuất mặt hàng phanh ô tô từ nguyên liệu hợp kim nhôm dạng thỏi thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu thì khi xuất khẩu sản phẩm Công ty sẽ phải nộp thuế xuất khẩu cho phần nguyên liệu mua trong nước (hợp kim nhôm dạng thỏi) cấu thành trong sản phẩm với mức thuế suất thuế xuất khẩu của sản phẩm xuất khẩu (phanh ô tô).

Theo Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC , mặt hàng phanh ô tô không nằm trong danh mục các mặt hàng chịu thuế. Do đó, nguyên liệu hợp kim nhôm mua trong nước để sản xuất phanh ô tô của Công ty nộp thuế xuất khẩu theo mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% và kê khai mã hàng của sản phẩm xuất khẩu theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 164/2013/TT-BTC.

Tổng cục hải quan trả lời để Công ty TNHH CN Daeyang Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12649/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Biểu thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu hợp kim nhôm mua trong nước để sản xuất phanh ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.045

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29