Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1251/TCHQ-GSQL về quản lý hàng cư dân biên giới theo Bảng kê kèm Công văn 1883/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1251/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1251/TCHQ-GSQL
V/v quản lý hàng cư dân biên giới theo Bảng kê kèm công văn số 1883/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

 

Trả lời công văn số 223/HQLC-NV ngày 24/02/2010 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai và công văn số 319/HQLS-NV ngày 26/02/2010 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2010), đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai và Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn vẫn tiếp tục thực hiện Bảng kê ban hành theo công văn số 1883/BTC-TCHQ ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính để quản lý hàng cư dân biên giới trong định mức và vượt định mức miễn thuế nhập khẩu (2.000.000 VND/01 người/01 lượt/01 ngày) cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới. Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Lào Cai và Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1251/TCHQ-GSQL về quản lý hàng cư dân biên giới theo Bảng kê kèm Công văn 1883/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.032
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0