Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 124/GSQL-TH sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 124/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 22/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/GSQL-TH
V/v sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 281/HQHN-GSQL ngày 04/02/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay Tổng cục Hải quan đã nghiệm thu, nhận bàn giao phần mềm quản lý kho ngoại quan của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương xây dựng theo Quyết định số 816/QĐ-TCHQ ngày 13/5/2011 của Tổng cục Hải quan công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành "nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hàng hóa ra vào kho ngoại quan - áp dụng khai báo từ xa qua internet". Lãnh đạo Tổng cục đang giao cho Cục Giám sát quản lý phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nghiên cứu, triển khai và sẽ cài đặt tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất và ứng dụng rộng rãi phần mềm quản lý kho ngoại quan trong toàn ngành, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội chỉ đạo các Chi cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan theo đúng quy định và hướng dẫn tại Thông tư 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 124/GSQL-TH sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144