Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1236/TXNK-DTQLT năm 2017 về thông quan hàng hóa do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1236/TXNK-DTQLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 18/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1236/TXNK-DTQLT
V/v thông quan hàng hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Toa Electronics Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 3-Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và CT công cộng Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số TEV/AD17-016 ngày 24/03/2017 của Công ty TNHH Toa Electronics Việt Nam kiến nghị vướng mắc về việc thông quan hàng hóa, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo dữ liệu tra cứu trên Hệ thống của cơ quan hải quan thì chi tiết hồ sơ xuất nhập khẩu của tờ khai hải quan số 10128774181 đăng ký ngày 07/3/2017 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công (Cục Hải quan Tp.Hà Nội) gm có:

+ 01 Thông báo thuế: chứng từ số 16455815 ngày 08/3/2017;

+ 01 Giấy nộp tiền từ Ngân hàng: chứng từ số 1203142 ngày 07/3/2017;

+ 01 Giấy nộp tiền từ Kho bạc: chứng từ số 1866229 ngày 08/3/2017;

+ 01 chứng từ hủy s tin phải nộp của tờ khai: chứng từ số 451282 ngày 28/3/2017.

Theo đó, tờ khai số 10128774181 nêu trên đã được thông quan lúc 16h51 phút và hủy sau thông quanc 17h25 phút ngày 28/3/2017 trên Hệ thống. Vì vậy, việc Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) sớm có biện pháp giải quyết để lô hàng được thông quan là không có cơ sở thực hiện.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục HQ Hà Nội (để chỉ đạo t/h
iện);
- Cục CNTT&TKHQ (để biết);
- Lưu: VT, DTQLT-P.Hiền (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1236/TXNK-DTQLT năm 2017 về thông quan hàng hóa do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


517

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177