Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1232/TXNK-TGHQ năm 2017 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1232/TXNK-TGHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 18/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP Đà Nng.

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 335/HQĐNg-TXNK ngày 28/2/2017 của Cục Hải quan TP Đà Nng và công văn số 2796/HQHP-TXNK ngày 16/3/2017 của Cục Hải quan TP Hải Phòng về vướng mắc thực hiện công văn số 905/TCHQ-TXNK ngày 17/2/2017 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về việc quy đổi từ giá MSRP về giá bán buôn, tỷ lệ quy đổi giá theo từng năm sản xuất của xe ô tô nhập khẩu và địa chỉ tra cứu thuế tại nước xuất khẩu:

- Trường hợp không có giá Invoice dealer thì việc quy đổi từ giá bán lẻ (MSRP) về giá bán buôn trên cơ sở các nguồn thông tin thu thập được và tính chất hàng hóa của từng mặt hàng cụ thể để đánh giá và quy đổi về giá bán buôn theo tỷ lệ hợp lý.

- Về việc trừ thuế tại nước xuất khẩu: Chỉ được trừ thuế tại nước xuất khẩu khi trong giá xuất khẩu của hàng giống hệt, tương tự có ghi rõ đã bao gồm thuế của nước xuất khẩu. Trường hợp đã bao gồm thuế của nước xuất khẩu nhưng chưa rõ mức thuế thì thực hiện tra cứu thuế tại nước xuất khẩu (Ví dụ để tra cứu thuế VAT của Đài Loan, Australia thì truy cập trang web: http://countryeconomy.com/taxes/vat/taiwan, http://world.tax-rates.org/ australia / sales-tax; ….)

- Trường hợp ti Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro chỉ có mức giá kiểm tra của xe ô tô năm 2016 thì thực hiện xem xét tỷ lệ % giá kiểm tra của dòng xe ô tô này sản xuất năm 2015 như thế nào để làm cơ sở xác định dấu hiệu nghi vấn; phân loại, đánh giá mức độ tin cậy của các nguồn thông tin:

Nội dung này đã được hướng dẫn cụ thể tại điểm 2 mục I công văn số 905/TCHQ-TXNK ngày 17/2/2017, đề nghị các Cục Hải quan nghiên cứu và thực hiện.

2. Đối với vướng mắc về việc sử dụng Thông báo kết quả tham vấn trong trường hợp người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp không đến tham vấn đúng thời hạn hoặc không đúng thẩm quyền, không có giấy ủy quyền:

Cục Thuế XNK ghi nhận để nghiên cứu kiến nghị của Cục Hải quan TP Hải Phòng về việc sửa mẫu Thông báo kết quả tham vấn. Tuy nhiên trước mắt khi chưa sửa được mẫu Thông báo kết quả tham vấn, đề nghị Cục Hải quan TP Hải phòng sử dụng mẫu số 02B/TBXĐTG/TXNK tại Phụ lục 6 Thông tư số 38/2015/TT-BTC về việc xác định trị giá hải quan để thực hiện xác định trị giá đối với các trường hợp cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế.

3. Đối với các vướng mắc về cập nhật thông tin trên hệ thống GTT02:

- Về vướng mắc đối với tờ khai nhảy đuôi do doanh nghiệp khai bổ sung sau tham vn, bổ sung kết quả kiểm tra chuyên ngành,...:

Tại chương trình GTT02 nâng cấp đã thiết kế chức năng tự động chuyển kết (quả kiểm tra từ tờ khai cũ sang tờ khai mới nhảy đuôi. Theo đó công chức vào chức năng 1.04 “cập nhật kết quả kiểm tra trị giá” để tìm kiếm tờ khai cần cập nhật kết quả kiểm tra. Lựa chọn dòng hàng cần cập nhật kết quả kiểm tra và thực hiện như sau:

+ Trường hợp tờ khai mới không sử dụng kết quả kiểm tra của tờ khai cũ: Thực hiện hiện cập nhật kết quả kiểm tra theo quy định.

+ Trường hợp tờ khai mi sử dụng kết quả kiểm tra của tờ khai cũ: công chức bm vào ô P “cập nhật kết quả từ tờ khai trước” để hệ thống tự đng cp nhật kết quả kiểm tra trị giá của tờ khai trước đó sang tờ khai mới.

Lưu ý: Công chức có thể xem kết quả kiểm tra của các tờ khai trước đó tại tag “Lịch sử tờ khai” tại chức năng 1.04 hoặc tại chức năng 3.06 (nhập số tờ khai 11 số tại ô “số tờ khai”).

- Về đề nghị cập nhật kết quả tham vấn và đối với trường hợp không đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo nhưng vẫn nghi vấn mức giá và cập nhật chuyển kiểm tra sau thông quan vào hệ thống GTT02: Kiến nghị của Cục Hải quan TP Hải Phòng là chưa phù hợp với hướng dẫn tại khoản 3 mục I công văn số 905/TCHQ-TXNK.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để cục Hải quan có tên nêu trên biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- CT Cục Thuế XNK (để b/c);
- C
c CNTT và TKHQ (để phối hợp);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/h);
- L
ưu: VT, TGHQ (Hoa-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1232/TXNK-TGHQ năm 2017 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


530

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97