Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1225/TTG-KTTH năm 2013 Kế hoạch nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1225/TTG-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 09/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1225/TTg-KTTH
V/v Kế hoạch nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao năm 2013

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 2606/BVHTTDL-KHTC ngày 16 tháng 7 năm 2013, ý kiến của Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an về Kế hoạch nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao năm 2013; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho phép nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao năm 2013 với chủng loại, số lượng tại Kế hoạch nhập khẩu kèm theo công văn số 2606/BVHTTDL-KHTC nêu trên.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện việc nhập khẩu, trang bị, quản lý và sử dụng các thiết bị súng, đạn thể thao theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NC, KGVX, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1225/TTG-KTTH năm 2013 Kế hoạch nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.304

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250