Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12232/BCT-CNNg năm 2016 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 12232/BCT-CNNg Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 20/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12232/BCT-CNNg
V/v thủ tục xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Trả lời Công văn số 11071/TCHQ-GSQL ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Tổng cục Hải quan kiến nghị về một số thủ tục trong xuất khẩu khoáng sản quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về xuất khẩu khoáng sản, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ xuất khẩu đối với khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu

Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 12/2016/TT-BCT quy định “Khoáng sản nhập khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan cửa khẩu nhập khẩu thể hiện tại tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu”khoản 3 Điều 1 quy định doanh nghiệp nộp Bản sao có chứng thực “Tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu” được hiểu rằng Tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu đó phải có xác nhận của cơ quan Hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu.

Để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và cải cách thủ tục hành chính, Bộ Công Thương nhất trí với đề nghị của Tổng cục Hải quan: “không yêu cầu tờ khai hải quan nhập khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu”. Tuy nhiên, việc kiểm soát nguồn gốc của khoáng sản khi xuất khẩu, tránh gian lận thương mại là cần thiết, nhưng có thể kiểm soát bằng hình thức khác phù hợp hơn, chẳng hạn như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Vì vậy, để phù hợp với thực tế quản lý và tính đồng bộ của hệ thống hải quan, đề nghị Tổng cục Hải quan có hướng dẫn cụ thể về vấn đề nêu trên.

2. Về hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản xuất khẩu

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2016/TT-BCT, Bên Bán được hiểu là Bên có khoáng sản, có thể là doanh nghiệp thương mại hay doanh nghiệp trực tiếp khai thác mỏ khi có đủ chứng từ gốc hay bản sao có công chứng chứng minh nguồn gốc khoáng sản là hợp pháp. Việc Tổng cục Hải quan đề nghị quy định “chỉ chấp nhận đối với chứng từ của bên Bán cung cấp trực tiếp cho người xuất khẩu, không chấp nhận chứng từ qua nhiều đầu mối mua bán khác nhau ” sẽ hạn chế kinh doanh của doanh nghiệp, không phù hợp với quy định của Luật Thương mại.

3. Về quy định chứng thực chứng từ trong bộ hồ sơ xuất khẩu khoáng sản

Để thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, Bộ Công Thương nhất trí với đề nghị của Tổng cục Hải quan: “đối với trường hợp doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản của cùng một hợp đồng, cùng một giấy phép tại cùng một Chi cục Hải quan cửa khẩu thì chỉ phải nộp bản chứng thực các chứng từ trên khi đăng ký tờ khai xuất khẩu lần đầu, còn các bộ hồ sơ xuất khẩu tiếp theo, doanh nghiệp chỉ phải nộp bản sao có xác nhận, ký tên, đóng dấu của doanh nghiệp đối với các chứng từ nêu trên trong bộ hồ sơ hải quan.”

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4846/QĐ-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2016 về Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017, theo đó đối với hồ sơ xuất khẩu khoáng sản quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2016/TT-BCT sẽ được sửa lại như sau: “Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương, đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) nghiên cứu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ PC;
- Cục XNK;
- Lưu: VT, CNNg (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12232/BCT-CNNg năm 2016 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


386

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239