Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1220/TCHQ-GSQL về thủ tục tạm xuất – tái nhập phương tiện, máy móc phục vụ thi công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1220/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1220/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tạm xuất – tái nhập phương tiện, máy móc phục vụ thi công

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Trả lời công văn số 169/HQQNa-NV ngày 01/03/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung công văn số 564/UBND-KTN ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc vận chuyển phương tiện, máy móc thiết bị và nhân lực phục vụ thi công đường giao thông từ mốc 692 (Ch’Ơm, Tây Giang, Quảng Nam, Việt Nam) đến bản Tà Vàng (KàLừm, SêKông, Lào), Tổng cục Hải quan đồng ý nội dung đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam tại công văn số 169/HQQNa-NV dẫn trên; cụ thể là giao Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc làm thủ tục tạm xuất, tái nhập phương tiện, máy móc, thiết bị thi công đường giao thông từ mốc 692 (Ch’Ơm, Tây Giang, Quảng Nam, Việt Nam) đến bản Tà Vàng (KàLừm, SêKông, Lào) theo quy định tại Điều 48 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1220/TCHQ-GSQL về thủ tục tạm xuất – tái nhập phương tiện, máy móc phục vụ thi công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.869
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253