Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1219/TCHQ-TXNK năm 2016 trả hồ sơ xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1219/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 19/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1219/TCHQ-TXNK
V/v trả hồ sơ xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam.
(Số 7, đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị số HAT/LOG01-2016, HAT/LOG02-2016, HAT/LOG03-2016, HAT/LOG04-2016 và HAT/LOG05-2016 ngày 05/02/2016 của Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam đề nghị xác định trước mã số đối với các mặt hàng có tên thương mại ln lượt là: Loctite bondace DS-4378FY 15kg”, “TEROSON SB 108L 15kg”, “Tobacoll 5172S 20kg”, “Tobacoll 325 20kg” và “Loctite bondace DS-4378FB 15kg”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

- Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định về Hồ sơ xác định trước mã s, xuất xứ, trị giá hải quan thì Hồ sơ xác định trước mã số bao gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu s 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật, mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính”

Do đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên của Công ty không kê khai đầy đủ các tiêu chí về: cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng, mẫu hàng hóa, tài liệu kỹ thuật...Vì vậy, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước mã số và trả lại toàn bộ hồ sơ. Do các mặt hàng tại 5 Đơn đề nghị xác định trước nêu trên đều là mặt hàng hóa chất dễ lẫn khó phân biệt bằng mắt thường, vì vậy trong trường hp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số đối với các mặt hàng này, đề nghị Công ty lập đơn đề nghị xác định trước mã số kèm theo mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩu gửi về Tổng cục Hải quan theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo đ Công ty Henkel Adhesive Technologies Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1219/TCHQ-TXNK năm 2016 trả hồ sơ xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.566
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31