Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1217/TXNK-CST năm 2017 xử lý thuế thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1217/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 17/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/TXNK-CST
V/v xử lý thuế thuế TTĐB đối với hàng SXXK

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 314/HQĐL-NV ngày 31/3/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc hoàn thuế thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với hàng SXXK. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 thì hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 8 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/1/2008, khoản 2, khoản 3 Điều 6 Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt thì hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc trường hợp được hoàn thuế TTĐB đã nộp.

Căn cứ quy định nêu trên đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải nộp thuế TTĐB, sau khi đã xuất khẩu sản phẩm người nộp thuế được hoàn thuế TTĐB đã nộp. Thủ tục hoàn thuế TTĐB thực hiện tương tự như thủ tục hoàn thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế xuất nhập khẩu ghi nhận ý kiến đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về xử lý thuế TTĐB đối với hàng SXXK để xem xét trình Bộ Tài chính khi sửa đổi Luật thuế TTĐB, đồng thời sẽ bổ sung hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế TTĐB đối với hàng SXXK tại Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST- Vũ (03 b
n).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1217/TXNK-CST năm 2017 xử lý thuế thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


506

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151