Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12159/TXNK-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 09/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12159/TXNK-PL
V/v áp dụng mã số, thuế suất và chính sách mặt hàng cho hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM XNK Tứ Phương.
(824/11 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, TP. HCM)

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 05-2020/CV-THUESUAT ngày 05/5/2020 của Công ty TNHH TM XNK Tứ Phương về áp dụng mã số, thuế suất và chính sách mặt hàng cho hàng hóa nhập khẩu. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại hàng hóa và áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì “Phân loại hàng hóa là việc căn cứ vào đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”

Đề nghị Công ty căn cứ đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính, Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 09/2/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc thực hiện đề nghị xác định trước mã số đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc đáp ứng các điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tại Điều 4 Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 hoặc Điều 4 Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 thì được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tương ứng với các điều kiện của hàng hóa.

2. Về thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu:

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 0%.

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 5%.

Căn cứ khoản 3 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 10%.

Căn cứ Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định đối tượng không chịu thuế bao gồm: “Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật này không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường”

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với thực tế hàng hóa nhập khẩu để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về việc kiểm tra chất lượng:

Căn cứ Danh mục hàng hóa nhóm 2 (hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng) do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành thì mặt hàng khăn tắm, miếng rửa chén theo thông tin của Công ty cung cấp không thuộc Danh mục hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) thông báo để Công ty TNHH TM XNK Tứ Phương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PL-Đương(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12159/TXNK-PL ngày 09/11/2020 về áp dụng mã số, thuế suất và chính sách mặt hàng cho hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


373

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9