Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1204/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 22/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1204/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1204/TCHQ-KTTT NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU THEO THÔNG TƯ 08

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 23/01/2002, Bộ Tài chính có ban hành Thông tư số 08/2002/TT-BTC hướng dẫn việc áp giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương và các Công văn số 1414 TC/TCT ngày 18/02/2002; số 1677 TC/TCT ngày 27/2/2002 bổ sung việc thực hiện Thông tư 08/2002/TT-BTC. Trong quá trình thực hiện các văn bản trên có một số vướng mắc, trong khi chờ ý kiến trả lời của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn tạm thời một số điểm sau:

1. Đối với các mặt hàng nhập khẩu có hợp đồng mua bán ngoại thương hợp lệ theo 3 điều kiện quy định tại phần III Thông tư 08/2002/TT-BTC nêu trên nhưng giá nhập khẩu trên hợp đồng thấp dưới 70% giá quy định tại bảng giá 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2001 và các quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 177/2001/QĐ-TCHQ thì phải áp giá tối thiểu. Không phân biệt mức thuế suất là bao nhiêu.

2. Đối với mặt hàng đã qua sử dụng (hàng cũ) được phép nhập khẩu thì giá tính thuế tối thiểu được tính bằng 70% giá tối thiểu quy định tại Quyết định số 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2001 và các quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 177/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

3. Đối với hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

- Nếu nằm trong bảng giá tối thiểu do Bộ Tài chính quy định thì phải áp dụng theo giá tối thiểu của Bộ Tài chính. Trường hợp nằm trong bảng giá tối thiểu của Bộ Tài chính nhưng là nguyên liệu trực tiếp đưa vào sản xuất thì vẫn được áp theo giá hợp đồng nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại phần III Thông tư 08.

- Nếu nằm trong bảng giá kiểm tra của Tổng cục Hải quan theo Quyết định số 177/2001/QĐ-TCHQ và các quyết định bổ sung Quyết định 177/2001/QĐ-TCHQ thì được áp giá theo hợp đồng nếu đủ 3 điều kiện quy định tại Phần III Thông tư 08 nêu trên.

- Trường hợp các doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng mặc dù có hoá đơn nhập khẩu nhưng không đáp ứng đủ 3 điều kiện nêu tại mục 1 Phần III Thông tư 08 nêu trên thì vẫn bị áp giá tối thiểu.

4. Trường hợp trong giá mua hàng nhập khẩu chưa bao gồm chi phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I) mà doanh nghiệp không xuất trình được các chứng từ về phí bảo hiểm (I), phí vận tải (F) thì áp dụng Công văn số 1369/TCHQ-KTTT ngày 31/3/1999 của Tổng cục Hải quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo về Tổng cục Hải quan để xử lý gấp.

Hoả Ngọc Tâm

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1204/TCHQ-KTTT ngày 22/03/2002 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế nhập khẩu theo Thông tư số 08/2002/TT-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.604

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!