Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 12024/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế để đẩy nhanh tiến độ giải thể Công ty Liên doanh

Số hiệu: 12024/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 18/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12024/TCHQ-TXNK
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng Sài Gòn - TNHH một thành viên.
(s 18A Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Cao, Q. 1, Tp. HCM)

Trả lời công văn số 566/CGCC-PC ngày 14/12/2015 của Tổng công ty xây dựng Sài Gòn - TNHH một thành viên, đề nghị xóa nợ để đẩy nhanh tiến độ giải thể Công ty Liên doanh, số tiền 29.439.274 đồng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 3.b Điều 2 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 quy định trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt như sau: “Tiền thuế nợ, tin phạt của doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải th của cơ quan có thẩm quyền

Điều 32 Nghị định 83/2013NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định về trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt như sau:

a) Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp Luật phá sản mà không còn tài sản đ nộp tin thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt;

b) Cá nhân được pháp Luật coi đã chết, mất tích, mt năng lực hành vi dân sự mà không còn tài sản đ nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt;

c) Các Khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không thuộc trường hợp nêu tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều này, đáp ứng đủ các Điều kiện sau:

- Khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã quá 10 năm k từ ngày hết thời hạn nộp thuế;

- Cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tt cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định nhưng không thu đủ tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt ”

Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng áp dụng như sau:

“Doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải th của cơ quan thẩm quyền còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 (bao gồm tiền thuế, tiền phạt còn nợ của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, cửa hàng hạch toán phụ thuộc, đơn vị vãng lai hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp).

Căn cứ quy định dẫn trên, trường hợp Tổng công ty đề nghị không thuộc đối tượng xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty xây dựng Sài Gòn - TNHH một thành viên biết và thực hiện./,

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục Hải quan Tp. HCM (để đ/đốc);
- Lưu: VT, TXNK, T
ĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12024/TCHQ-TXNK ngày 18/12/2015 về xử lý nợ thuế để đẩy nhanh tiến độ giải thể Công ty Liên doanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.856

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!