Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1202/TM-KHĐT ngày 19/03/2004 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu thiết bị truyền hình

Số hiệu: 1202/TM-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 19/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1202/TM-KHĐT
V/v nhập khẩu thiết bị truyền hình

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Truyền hình Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 91/TTg ngày 13 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị và Thông tư số 04/TM-ĐT ngày 30 tháng 4 năm 1993 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định trên.
Căn cứ các Quyết định của Đài Truyền hình Việt Nam:
- Quyết định số 861/QĐ-THVN ngày 26 tháng 9 năm 2003 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án Chương trình truyền hình tiếng Khmer;

- Quyết định số 1179QĐ-THVN ngày 21 tháng 11 năm 2003 phê duyệt kết quả đấu thầu;

Trả lời đề nghị của Công ty Đầu tư và phát triển Công nghệ Truyền hình Việt Nam (VTC) tại công văn số 159/CV ngày 16 tháng 3 năm 2004 về nhập khẩu thiết bị.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ Truyền hình Việt Nam (VTC) được nhập khẩu Hệ thống máy phát hình 02 theo Hợp đồng số chmidt/Elec/VTC/122-03 ký ngày 17 tháng 12 năm 2003 với Schmidt and Co., (H.K) Ltd để thực hiện dự án Chương trình truyền hình tiếng Khmer. Tổng trị giá hợp đồng là 677.593 USD theo điều kiện CIF. TP. HCM.

Lưu ý:

- Thiết bị được nhập khẩu từ nhiều nguồn khác nhau nên cần quy định về lắp ráp và nghiệm thu thiết bị;

- Cần có bảo lãnh thực hiện hợp đồng với trị giá khoảng 5% - 10% trị giá hợp đồng và có hiệu lực cho đến khi kết thúc bảo hành để ràng buộc trách nhiệm của người bán đối với chất lượng thiết bị.

2. Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2004.

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1202/TM-KHĐT ngày 19/03/2004 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu thiết bị truyền hình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70