Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 120/GSQL-GQ3 về lưu giữ hồ sơ hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 120/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Việt Đức
Ngày ban hành: 07/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 120/GSQL-GQ3
V/v lưu giữ hồ sơ hải quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 298/HQHCM-GSQL ngày 24/01/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn lưu giữ hồ sơ hải quan của các Công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý về Hải quan ghi nhận nội dung đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nội dung hướng dẫn tại công văn số 7314/TCHQ-GSQL ngày 27/12/2012 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/07/2010 của Bộ Tài chính, trong đó có nội dung hướng dẫn việc lưu giữ hồ sơ hải quan của các Công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 120/GSQL-GQ3 về lưu giữ hồ sơ hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.252
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78