Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11956/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc thời gian ấn định mã số HS nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 11956/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 17/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11956/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre.
(Đ/c: 125/208 Lương Thế Vinh, Tân Phú, Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 896/CTCT-XNK ngày 03/11/2015 của Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre về việc vướng mắc thời gian ấn định mã số HS nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Thông báo số 8716/TB-TCHQ ngày 23/9/2015 của Tổng cục Hải quan là thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sử dụng để xác định mã số của hàng hóa.

Về việc xác định mức thuế của mặt hàng tại Thông báo, căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính: “Kết quả phân loại hàng hóa được sử dụng để áp dụng mức thuế đi với một mặt hàng trên cơ sở thực hiện quy định tại các Biu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời Điểm đăng ký tờ khai và Điều kiện, thủ tục, hồ sơ để được áp dụng mức thuế quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

2. Về việc khai bổ sung và xử lý vi phạm pháp luật thuế:

Các trường hợp, nội dung, thủ tục khai bổ sung quy định tại Điều 29 Luật Hải quan, Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Việc xử lý vi phạm pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Luật quản lý thuế (số 78/2006/QH11, số 21/2012/QH13), Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

3. Về thời hạn nộp thuế: trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã thông quan thì thời hạn nộp thuế đối với tiền thuế do Công ty khai báo nộp bổ sung hoặc cơ quan hải quan ấn định đã được quy định tại Điểm e Khoản 4 và Điểm a Khoản 5 Điều 42 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể:

“4. Thời hạn nộp thuế đi với một s trường hợp đặc thù, trừ trường hợp được nộp dần tiề