Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1194/TCHQ-TXNK giải quyết vướng mắc trong việc đăng ký danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1194/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/TCHQ-TXNK
V/v giải quyết vướng mắc trong việc đăng ký DMMT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 86/HQQNg-NV ngày 07/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi báo cáo vướng mắc liên quan đến việc giải quyết miễn thuế đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc đóng tàu của Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế và quyết toán việc nhập khẩu và sử dụng hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế:

- Đối với dự án đóng tàu có hợp đồng đóng tàu từ thời điểm Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính có hiệu lực thì thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế theo quy định tại Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

- Về quyết toán việc nhập khẩu và sử dụng hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2, 5 Điều 104 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi căn cứ các quy định nêu trên hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế và quyết toán việc nhập khẩu và sử dụng hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế.

2. Về vướng mắc trong việc xác định nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm… trong nước đã sản xuất được theo phản ánh tại công văn 427/HQQNg-NV ngày 30/05/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị có liên quan và sẽ hướng dẫn thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1194/TCHQ-TXNK giải quyết vướng mắc trong việc đăng ký danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.456
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127