Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1192TCHQ/KTTT về việc vướng mắc trong quá trình thanh khoản nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1192TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1192TCHQ/KTTT
V/v: vướng mắc chứng từ thanh khoản

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 88/CHQTTH-NV ngày 24/02/2005 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế về vướng mắc trong quá trình thanh khoản nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Thương mại Tổng hợp TT-Huế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 3/8/2004 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, thì:

Đối với trường hợp nhập nguyên liệu SXXK, khi doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm có hình thức thanh toán thực tế khác với hình thức thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng; doanh nghiệp không có phụ lục hợp đồng phản ánh việc thay đổi hình thức thanh toán này thì chứng từ thanh toán không được chấp nhận là chứng từ hợp lệ để xem xét hoàn thuế hoặc không thu thuế nguyên liệu nhập khẩu để SXXK.

- Đề nghị Cục Hải quan TT-Huế hướng dẫn Công ty thương mại Tổng hợp TT-Huế cung cấp hợp đồng nhập khẩu, văn bản giải trình rõ lý do thay đổi hình thức thanh toán và các chứng từ liên quan để Tổng cục Hải quan xem xét xử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thừa Thiên Huế được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1192TCHQ/KTTT về việc vướng mắc trong quá trình thanh khoản nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.839
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14