Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 11906/TCHQ-TXNK miễn thuế nhập khẩu xe ô tô hàng quà tặng 2015

Số hiệu: 11906/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 16/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11906/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Phòng khám Đa khoa Từ thiện Chùa Hà Tiên.
(Ph chùa Hà, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Trả lời đơn đề nghị ngày 18/11/2015 của phòng khám Đa khoa Từ thiện Chùa Hà Tiên về việc miễn thuế nhập khẩu 01 chiếc xe ô tô 07 chỗ nhãn hiệu Lexus 570 sản xuất năm 2011 do Ông Khăm Hùng Liên Sạ Kun (Lào) tặng cho phòng khám Đa khoa Từ thiện Chùa Hà Tiên. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế, thì: Quà biếu quà tặng miễn thuế quy định tại Điều này những mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và không thuc danh mục mt hàng chu thuế tiêu th đc bit (trừ quà biếu, quà tặng để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật;

Do vậy, trường hợp Lô hàng gồm 01 chiếc xe ô tô 07 chỗ nhãn hiệu Lexus 570 do Ông Khăm Hùng Liên Sạ Kun (Lào) tặng cho phòng khám Đa khoa Từ thiện Chùa Hà Tiên là hàng thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nên không thuộc đối tượng được áp dụng tiêu chuẩn định mức miễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Phòng khám Đa khoa Từ thiện Chùa Hà Tiên được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Giám sát Quản lý (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (ThDT-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11906/TCHQ-TXNK ngày 16/12/2015 về miễn thuế nhập khẩu xe ô tô là hàng quà tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.835

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!