Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 119/BXD-VLXD năm 2014 về hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây Dựng ban hành

Số hiệu: 119/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1434/UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình và báo cáo số 30/LT-QB.JSC ngày 02/12/2012 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành về việc báo cáo tình hình thực hiện và đề nghị gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa sông Gianh, xã Quảng Phúc và xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 11/7/2013 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1418/BXD-VLXD thống nhất để Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa sông Gianh, xã Quảng Phúc và xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong khoảng thời gian từ ngày 11/7/2013 đến ngày 31/12/2013.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành, Công ty đã gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện dự án nạo vét, nên đến ngày 31/12/2013 chưa thể thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn với khối lượng 690.000 m3 (Sáu trăm chín mươi nghìn mét khối) đã thống nhất tại văn bản số 1418/BXD-VLXD ngày 11/7/2013.

Trên cơ sở kết quả báo cáo và kiến nghị tiếp tục được thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét của UBND tỉnh Quảng Bình và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành, đồng thời nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách thông luồng cửa sông Gianh để tàu thuyền của ngư dân ra vào tránh trú bão an toàn trong mùa mưa lũ và đảm bảo quá trình thực hiện dự án không bị gián đoạn, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn để Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên với khối lượng 690.000 m3 (Sáu trăm chín mươi nghìn mét khối) (khối lượng đã hướng dẫn tại văn bản số 1418/BXD-VLXD ngày 11/7/2013), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/6/2014. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của Bộ Giao thông vận tải và UBND Tỉnh Quảng Bình, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án để xuất khẩu trong thời gian tiếp theo sau ngày 30/6/2014.

Trước khi tiến hành nạo vét, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có tọa độ nạo vét….) và hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được cơ quan chức năng của Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh Quảng Bình chấp thuận.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành có trách nhiệm báo cáo Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Quảng Bình và Bộ Xây dựng về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khu vực cửa sông Gianh, xã Quảng Phúc và xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình;
- L­u: VT, VLXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 119/BXD-VLXD năm 2014 về hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây Dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.078

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179