Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11801/TCHQ-TXNK năm 2014 sử dụng kết quả phân tích, phân loại hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 11801/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 29/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11801/TCHQ-TXNK
V/v sử dụng kết quả phân tích, phân loại hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Long An.

Trả lời công văn số 2156/HQLA-NV ngày 17.9.2014 của Cục Hải quan Long An về việc sử dụng kết quả phân tích, phân loại hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3, Điều 11, Chương III, Quy chế phân tích hàng hóa XNK trong ngành hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 4023/QĐ-TCHQ ngày 9.12.2013 của Tổng cục Hải quan; thì: Kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu hàng hóa được yêu cầu phân tích. Đồng thời, Thông báo kết quả phân tích cũng có ghi: “Thông báo kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu yêu cầu phân tích.”

Đề nghị Cục Hải quan Long An căn cứ hướng dẫn trên để chỉ đạo Chi cục Hải quan Đức Hòa sử dụng kết quả phân tích theo đúng quy định: Không sử dụng kết quả phân tích của mẫu hàng cụ thể đã được phân tích để áp dụng cho một mẫu hàng khác không được gửi đi phân tích.

Trường hợp, đơn vị có nghi vấn mã số khai báo của doanh nghiệp chưa chính xác, mà việc phân loại vượt quá khả năng của cơ quan hải quan yêu cầu phân tích, phải dùng máy móc, thiết bị kỹ thuật để xác định đặc tính thành phần của mẫu thì thực hiện theo quy định tại Điều 17, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính, tiến hành lấy mẫu đối với lô hàng đó của doanh nghiệp để đưa đi phân tích theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Long An biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11801/TCHQ-TXNK năm 2014 sử dụng kết quả phân tích, phân loại hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50