Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 118/GSQL-GQ3 hướng dẫn xử lý hàng xuất khẩu tồn đọng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 118/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Việt Đức
Ngày ban hành: 07/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 118/GSQL-GQ3
V/v hướng dẫn xử lý hàng xuất khẩu tồn đọng

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 148/HQHCM-GSQL ngày 16/1/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu; Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu kỹ quy định tại khoản 1, Điều 45 Luật Hải quan và Thông tư số 179/2011/TT-BTC ngày 08/12/2011 của Bộ Tài chính để xử lý đối với các lô hàng xuất khẩu chưa làm thủ tục xuất khẩu còn tồn tại các cảng biển thuộc địa bàn quản lý của đơn vị.

2. Các trường hợp vướng mắc về xử lý đối với hàng xuất khẩu chưa làm thủ tục xuất khẩu không được hướng dẫn tại Thông tư số 179/2011/TT-BTC , đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) cụ thể để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 118/GSQL-GQ3 hướng dẫn xử lý hàng xuất khẩu tồn đọng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.276
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240