Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1179/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1179/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 04/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1179/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Gia
(Đ/c: S 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 082/CV-HG của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Gia vướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E13470ZC32873973 cấp ngày 28/6/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan đã tiến hành xác minh tính hợp lệ của C/O với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan này.

Theo quy định tại Điều 18, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ: Tổ chức cấp C/O mẫu E bên xuất khẩu, sau khi nhận được yêu cầu kiểm tra, phải phản hồi ngay việc đã nhận được yêu cầu và có ý kiến trả lời trong vòng chín mươi (90) ngày k từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu thể không cho hưởng ưu đãi trong khi ch kết quả kiểm tra. Quá thời gian quy định về xác minh, cơ quan hải quan nước nhập khẩu có quyền từ chối không cho lô hàng được hưởng ưu đãi.

Do vậy, Công ty có thể liên hệ trực tiếp hoặc thông qua người xuất khẩu liên hệ với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của nước xuất khẩu để phản ánh về sự chậm trễ này. Bên cạnh đó, Tng cục Hải quan vn liên hệ với các đầu mối ở nước xuất khẩu theo đúng quy định về quy trình kiểm tra C/O.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để th/h)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1179/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58