Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1179/GSQL-GQ3 năm 2016 chuyển nhượng kho hàng không kéo dài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1179/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 01/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1179/GSQL-GQ3
V/v chuyển nhượng kho hàng không kéo dài

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH ALS Bắc Ninh (ALSB).

Trả lời công văn số 10816/ALSB của Công ty TNHH ALS Bắc Ninh (ALSB) ngày 15/08/2016 về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, đ việc chuyn quyền sở hữu đảm bảo các quy định hiện hành, đề nghị Công ty liên lạc với Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định và công tác chuyển giao quản lý giữa 02 công ty đối với hàng hóa xuất, nhập, tồn dưới sự giám sát của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tại kho hàng không kéo dài tại Cụm nhà kho số 01, Đường YP4, KCN Yên Phong.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo nội dung trên để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQBN (để ph
i hp thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1179/GSQL-GQ3 năm 2016 chuyển nhượng kho hàng không kéo dài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


522
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171