Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1178/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý tiền thuế nhập khẩu nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1178/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 28/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1178/TCHQ-TXNK
V/v xử lý tiền thuế nộp thừa

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Văn phòng bán vé Hãng hàng không Hong Kong Dragon Airlines Limited tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HANKA2018/HTNK ngày 12/12/2018 của Văn phòng bán vé Hãng hàng không Hong Kong Dragon Airlines Limited tại Việt Nam (Hãng Cathay Dragon) đề nghị hoàn thuế đã đóng cho hàng hóa nhập khẩu trước khi có quyết định miễn thuế của Thủ tướng Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ;

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Thực hiện công văn số 3841/VPCP-KTTH ngày 26/4/2018 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 6015/BTC-TCHQ ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế của Hãng Cathay Dragon;

Trường hợp Hãng Cathay Dragon nhập khẩu và đã nộp thuế đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa miễn thuế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì số tiền thuế nhập khẩu đã nộp là tiền thuế nộp thừa và được xử lý theo các hướng dẫn tại khoản 13 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

2. Thủ tục xử lý số tiền thuế nộp thừa thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 64 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3. Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra, xử lý số tiền thuế nộp thừa của Hãng Cathay Dragon theo các quy định trên và trừ lùi số hàng hóa Hãng Cathay Dragon đã nhập khẩu từ ngày 01/01/2017 đến trước ngày được cấp Phiếu theo dõi trừ lùi vào Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế nhập khẩu đã cấp theo công văn số 6015/BTC-TCHQ ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1178/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý tiền thuế nhập khẩu nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.071

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55