Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11750/BTC-TCHQ về hoàn thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11750/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 31/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11750/BTC-TCHQ
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4217/HQHP-TXNK ngày 20/07/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc hoàn thuế nhập khẩu khi tái xuất mặt hàng xe ô tô tải tự đổ của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 8 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan, nếu hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau nhưng không đáp ứng được điều kiện quy định tại điểm a.1, a.3 khoản này thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế nhập khẩu và không thu thuế xuất khẩu theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 128 Thông tư này.

2. Căn cứ điểm h khoản 3 Điều 128 Thông tư 194/2010/TT-BTC dẫn trên thì mặt hàng ô tô thuộc đối tượng kiểm tra trước hoàn thuế sau.

3. Xét xe ô tô là mặt hàng có thể nhận biết thông tin chi tiết qua số khung, số máy, đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện kiểm tra trước hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu cho 16 xe ô tô tại tự đổ nhập khẩu theo 03 tờ khai số: 280/NKD/N03K, 281/NKD/N03K và 282/NKD/N03K ngày 01/03/2010 và báo cáo đã tái xuất theo tờ khai tái xuất số 505/XTA02/N03K ngày 04/04/2012 của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công theo các bước quy định về kiểm tra trước hồ sơ, hoàn thuế sau quy định tại khoản 5 Điều 128 Thông tư 194/2010/TT-BTC. Nếu kết quả kiểm tra xác định hàng hóa nhập khẩu tại các tờ khai nêu trên đã thực tái xuất ra nước ngoài như báo cáo thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu số xe ô tô Công ty đã thực tái xuất theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách Thuế;
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11750/BTC-TCHQ về hoàn thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.674
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33