Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1175/GSQL-GQ1 năm 2016 về khai bổ sung tờ khai hải quan sau thông quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1175/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1175/GSQL-GQ1
V/v khai bổ sung tờ khai hải quan sau thông quan

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/2016/CV-FIC ngày 23/8/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư y tế T&P phản ánh vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TP Hà Nội về nội dung nêu tại trích yếu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 5 phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì tiêu chí “Phương thức thanh toán” không thuộc các tiêu chí Hệ thống hỗ trợ sửa sau thông quan; đối chiếu với điểm 3 phụ lục II thì tiêu chí “Phương thức thanh toán” không thuộc các tiêu chí không được khai bổ sung, do vậy, căn cứ theo quy định tại điểm a.2 khoản 3 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, người khai hải quan được khai bổ sung tiêu chí “Phương thức thanh toán” trên tờ khai hải quan theo văn bản đề nghị khai bổ sung tại mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thực tế kèm theo 02 tờ khai hải quan số 100932844240 ngày 04/7/2016 và tờ khai hải quan số 100958095230 ngày 22/7/2016 đồng thời xác định rõ bản chất hàng hóa của doanh nghiệp có đúng thực hiện thanh toán cho đối tác nước ngoài hay không để thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp theo quy định.Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP Hà Nội được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Công ty Cổ phần Đầu tư y tế T&
P (thay trả lời);
(Số 6A ph
Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội)
- Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1175/GSQL-GQ1 năm 2016 về khai bổ sung tờ khai hải quan sau thông quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


641
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202