Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1171/GSQL-TH năm 2016 về cập nhật thông tin liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1171/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1171/GSQL-TH
V/v cập nhật thông tin liên quan đến HH XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu
.

 

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số 190/VOTRA-2016 ngày 17/8/2016 và công văn số 191/VOTRA-2016 ngày 18/8/2016 của Công ty TNHH Võ Trần đề nghị ghi nhận bổ sung các thông tin sau:

1. Giấy ủy quyền đã được gia hạn đến ngày 31/8/2017;

2. Danh sách các công ty được phép xuất khẩu các sản phẩm sạc (adaptors - bộ chuyển đổi) và tai nghe mang nhãn hiệu “Apple-logo”.

Các sản phẩm mang nhãn hiệu “Apple-logo” của Chủ sở hữu quyền Công ty Apple Inc. (Hoa Kỳ) đã được thông báo chấp nhận áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan về sở hữu trí tuệ (SHTT) tại công văn số 323/ĐTCBL-Đ4 ngày 18/02/2014 và được thông báo chấp nhận gia hạn thời hạn áp dụng tại công văn số 210/ĐTCBL-Đ4 ngày 11/3/2015.

Cục Giám sát quản lý về hải quan đã gửi bản mềm Giấy ủy quyền và Danh sách nêu trên từ hộp thư điện tử tchq.shtt@customs.gov.vn đến hộp thư điện tử của các đầu mối SHTT thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cc Điều tra chống buôn lậu để cập nhật, tiếp tục triển khai việc kiểm tra, giám sát về SHTT theo quy định.

Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên h theo đầu mối: Phòng Tổng hợp - Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan; Điện thoại: 04.39440833 (máy lẻ: 8805/8809); Fax: 04.39440620; Thư điện tử: tchq.shtt@customs.gov.vn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Võ Trần (để t/báo);
(Đ/c: 133/9 Hồ Văn Huê, Ph
ường 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1171/GSQL-TH năm 2016 về cập nhật thông tin liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


526
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202