Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11681/BTC-CST về chính sách thuế nhập khẩu đối với đèn sử dụng năng lượng mặt trời do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11681/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 31/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11681/BTC-CST
V/v chính sách thuế nhập khẩu đối với đèn sử dụng năng lượng mặt trời

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH năng lượng thông minh

Trả lời công văn số 21/2012/CV-ESCO ngày 25/6/2012 của Công ty TNHH năng lượng thông minh đề nghị giải đáp chính sách thuế nhập khẩu đối với đèn sử dụng năng lượng mặt trời, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 28 Chương 6 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quy định: “Phương tiện, thiết bị, phụ tùng, linh kiện tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo mà trong nước chưa sản xuất được thì được miễn, giảm thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế gồm:

a) Phương tiện, thiết bị, phụ tùng, vật tư phục vụ cho hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ tiết kiệm năng lượng, các chương trình điều tra, nghiên cứu, chế tạo thử, xây dựng các dự án điển hình sử dụng năng lượng tái tạo.

b) Phụ tùng, linh kiện để sản xuất: phương tiện, thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng: phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

c) Sản phẩm tiết kiệm năng lượng, các loại phương tiện giao thông tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng khí hóa lỏng, khí thiên nhiên, điện, nhiên liệu hỗn hợp, nhiên liệu sinh học trong nước chưa sản xuất được.”

Theo Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu thì chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu áp dụng đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư và đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Theo đó, liên quan đến lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại Danh mục lĩnh vực ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP có nội dung “Đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh vật, địa nhiệt, thủy triều” thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư. Dự án đầu tư vào lĩnh vực này sẽ được:

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo TSCĐ của Dự án (theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP).

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo TSCĐ của Dự án trong trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ (theo quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP).

- Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm (kể từ ngày bắt đầu sản xuất) đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của Dự án (theo quy định tại khoản 14 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP).

Căn cứ các quy định nêu trên thì sản phẩm đèn sử dụng năng lượng mặt trời của Công ty TNHH năng lượng thông minh nhập khẩu không thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế nhập khẩu.

Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì:

- Trường hợp mặt hàng là đèn điện xách tay, được thiết kế để hoạt động bằng nguồn năng lượng riêng của nó (ví dụ, pin khô, ắc qui, magneto), trừ thiết bị chiếu sáng thuộc nhóm 85.12, thì thuộc nhóm 85.13, thuế suất 20% (trừ đèn thợ mỏ, đèn khai thác đá có mức thuế suất 0%).

- Trường hợp mặt hàng là đèn hoặc bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi, chưa được chi tiết ở nơi khác trong Biểu thuế, thì thuộc nhóm 94.05, tùy theo từng loại cụ thể (dùng trong nhà, chiếu sáng nơi công cộng, chiếu sáng bên ngoài, đèn tín hiệu, ….) để có mức thuế suất phù hợp (các mức thuế suất là 0%, 5%, 10%, 20%, 25% và 30%).

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để căn cứ vào tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng nhập khẩu thực hiện nộp thuế theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH năng lượng thông minh và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (P XNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11681/BTC-CST về chính sách thuế nhập khẩu đối với đèn sử dụng năng lượng mặt trời do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.873
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45