Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1168/GSQL-GQ1 năm 2014 về nhập khẩu phụ gia sản xuất thức ăn chăn nuôi do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1168/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1168/GSQL-GQ1
V/v NK phụ gia sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH ANT (MV).
(Đ/c: Lô A1.5 và Lô A1.6, Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, P. Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định)

Trả lời công văn số 2325/CV ngày 20/8/2014 của Công ty TNHH ANT (MV) về việc nhập khẩu phụ gia sản xuất thức ăn chăn nuôi có tên Prophorce AC 101, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về nguyên tắc nhập khẩu trong thời gian chờ bổ sung vào Danh mục hàng hóa được phép nhập khẩu không phải xin phép thì: Đối với những loại hàng hóa ngoài danh mục hàng hóa được phép nhập khẩu không phải xin phép, sau khi có kết quả khảo nghiệm hoặc kết quả đánh giá rủi ro được các cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản công nhận, thương nhân được phép nhập khẩu theo nhu cầu, không bị hạn chế về số lượng, trị giá, không phải đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu.

Do vậy, đối với vướng mắc của Công ty nêu tại công văn số 2325/CV dẫn trên, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi) để được hướng dẫn cụ thể trong thời gian chờ bổ sung nhập khẩu mặt hàng trên vào Danh mục hàng hóa được phép nhập khẩu không phải xin phép.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh - PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1168/GSQL-GQ1 năm 2014 về nhập khẩu phụ gia sản xuất thức ăn chăn nuôi do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.951

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58