Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1166/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Số hiệu: 1166/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1166/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hải Phòng
- Tổng công ty dệt may Việt Nam

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 328/BTCKT ngày 16/03/2006 của Tổng công ty Dệt may Việt Nam về việc tìm giúp 04 tờ khai Hải quan năm 1997 và 1998 của Tổng công ty, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Tổng công ty Dệt may Việt Nam hiện đang bị cưỡng chế số nợ thuế của 04 tờ khai Hải quan 1812/NKD-CMD ngày 02/08/1997, 9.999.881/NKD-CMD ngày 30/6/1997, 9.999.882/NKD-CMD ngày 09/06/1997, 9.999.968/NKD-CMD ngày 31/12/1998 tại phòng KTTT, nay là phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan TP. Hải Phòng, tổng cộng 103.922.652đ.

Tổng công ty đã đối chiếu lại sổ sách của đơn vị cũng như liên hệ với Cục Hải quan TP. Hải Phòng để kiểm tra nguồn gốc số nợ thuế của 04 tờ khai nêu trên nhưng chưa tìm thấy hồ sơ.

Trong thời gian chờ xác minh, xử lý vụ việc này, tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế không cho làm thủ tục Hải quan đối với Tổng công ty, cho Tổng công ty được hưởng ân hạn nộp thuế bình thường đến 30/04/2006 với các điều kiện sau:

- Ngoài 04 tờ khai trên, Tổng công ty phải có đủ các điều kiện quy định tại điểm 2.1 khoản 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan.

- Tổng công ty không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện xuất nhập khẩu.

- Trường hợp nếu tìm thấy hồ sơ mà số thuế phải nộp được xác định trùng khớp với số thuế của các tờ khai trên thì Tổng công ty phải nộp đủ số thuế đó theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Dệt may Việt Nam biết để liên hệ với Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1166/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.588
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.15.142