Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1166/GSQL-GQ1 năm 2014 về hồ sơ xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1166/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1166/GSQL-GQ1
V/v hồ sơ xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 1462/HQAG-NV ngày 20/8/2014 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về vướng mắc thủ tục xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quy định tại điểm b Khoản 2 công văn số 17804/BTC-TCHQ ngày 23/12/2013 về việc “yêu cầu doanh nghiệp xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp và nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối, hóa đơn mua hàng” là áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu không trực tiếp sản xuất phân bón mà phải mua từ nhà sản xuất trong nước hoặc đại lý phân phối của nhà sản xuất đó, không áp dụng đối với trường hợp phân bón được nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

Do đó, hồ sơ xuất khẩu mặt hàng phân bón có nguồn gốc nhập khẩu ngoài hồ sơ hải quan theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì còn xuất trình thêm các chứng từ, tài liệu có liên quan theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại điểm 2.2 công văn số 2114/BCT-HC ngày 19/3/2014.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1166/GSQL-GQ1 năm 2014 về hồ sơ xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.980

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70