Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1163/TCHQ-GSQL về cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1163/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1163/TCHQ-GSQL
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 836/HQHP-GSQL ngày 01/02/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 của liên Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương), Giao thông vận tải, Tài chính, Công an và Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống, công văn số 7470/BCT-XNK ngày 12/8/2011 về việc nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, quà tặng của Bộ Công Thương để xác định đối tượng được nhập khẩu xe ô tô (bao gồm xe ô tô đã qua sử dụng và xe ô tô chưa qua sử dụng) theo chế độ quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài biếu, tặng tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.

2. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô cho đối tượng tại điểm 1 nêu trên, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện cấp giấy phép theo quy định tại điểm 1.4, mục 1, phần I, các quy định liên quan khác tại Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan.

3. Hiện, Tổng cục Hải quan đang báo cáo Bộ Tài chính để triển khai xây dựng văn bản thay thế Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1163/TCHQ-GSQL về cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.540
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238