Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1162/TCHQ-GSQL về nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1162/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1162/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk.

Trả lời công văn số 161/HQĐL-NV ngày 28/02/2013 về vướng mắc giải quyết thủ tục hải quan đối với gỗ nhập khẩu từ Campuchia qua cửa khẩu phụ (lối mở) 751 và công văn số 172/HQĐL-NV ngày 04/3/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk về nơi kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc nêu tại công văn số 161/HQĐL-NV ngày 28/02/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk: Ngày 04/03/2013 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1111/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua lối mở Đồn Biên phòng 751. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk căn cứ các nội dung hướng dẫn tại công văn nêu trên để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk báo cáo UBND tỉnh Đăk Nông để được kịp thời hướng dẫn thực hiện.

2. Căn cứ Điều 17 Luật Hải quan năm 2001 và Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung năm 2005; Trên cơ sở Biên bản làm việc của Đoàn Liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì về kết quả khảo sát, kiểm tra thực tế tại cửa khẩu phụ (lối mở) 751 thuộc xã Đăk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông từ ngày 13 - 14/12/2012, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk tại công văn số 172/HQĐL-NV ngày 04/3/2013 về nơi kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu tại Khu vực Đồn Biên phòng 751. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk bố trí việc triển khai lực lượng và thực hiện việc quản lý hải quan tại đây theo đúng quy định./.

(Gửi kèm Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 08/02/2013 của Văn phòng Chính phủ)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1162/TCHQ-GSQL về nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.504

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251