Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1160/TCHQ-TXNK xử lý thuế đối với hàng quà tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1160/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1160/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế đối với hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên.
(Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 238/BCHBP-TM ngày 05/01/2013 của Bộ chỉ huy Biên phòng Tỉnh Điện Biên về việc làm thủ tục nhập khẩu 02 xe ôtô là quà tặng của Tỉnh Phong Xa Ly - nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng cho Bộ chỉ huy Biên phòng Tỉnh Điện Biên. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 2, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐC-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Khoản 19, Điều 4, Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9895/VPCP-QHQT ngày 03/12/2012 về việc tiếp nhận 02 xe ô tô do tỉnh Phong Xaly, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Bộ Quốc phòng; Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hóa nhập khẩu số 1747/05/XNVT ngày 25/12/2012 của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính.

Trường hợp 02 xe ô tô TOYOTA Fortuner, đã qua sử dụng chất lượng còn trên 90%, do Tỉnh Phong Xa Ly nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng cho Bộ chỉ huy Biên phòng Tỉnh Điện Biên đáp ứng các quy định trên thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được xem xét giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Tỉnh Điện Biên (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1160/TCHQ-TXNK xử lý thuế đối với hàng quà tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.471
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37