Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1160/TCHQ-TXNK về thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1160/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1160/TCHQ-TXNK
V/v thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH gỗ Tayu (Việt Nam)
(Ấp 3 – Khánh Bình – Tân Uyên – Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 01/2011/CV-HQ ngày 29/11/2011 về việc thu thuế xuất khẩu gỗ của Công ty TNHH gỗ Tayu (Việt Nam). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 83 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật quy định: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản đó có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

Theo đó, trường hợp Công ty đăng ký tờ khai hải quan tại thời điểm hiệu lực của văn bản nào thì áp dụng theo quy định của văn bản đó. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Bình Dương nơi làm thủ tục xuất khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH gỗ TAYU được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bình Dương (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1160/TCHQ-TXNK về thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.435
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233