Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1160/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc quản lý hải quan đối với chất thải nguy hại

Số hiệu: 1160/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 24/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1160/TCHQ-GSQL
V/v: quản lý hải quan đối với  chất thải nguy hại

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố
- Các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan tổng cục

 

Thời gian vừa qua một số doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu chất thải nguy hại đã được liệt kê trong Công ước Basel, mà Việt Nam là thành viên, việc kinh doanh đã vi phạm các quy định tại Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/07/1999 của Thủ tướng chính phủ (kèm theo), để chấn chỉnh hoạt động này, Tổng cục Hải quan lưu ý một số nội dung sau:

- Việc vận chuyển quá cảnh chất thải nguy hại qua lãnh thổ Việt Nam (bao gồm cả nội thủy và lãnh hải) phải có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hữu quan theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam về hàng hóa quá cảnh.

Việc vận chuyển xuyên biên giới các chất thải phải xin phép Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của nước nhập khẩu và các nước quá cảnh.

- Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, tất cả các chất thải đều bị cấm nhập khẩu, nén việc kinh doanh chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất loại hàng này phải tuân thủ những quy dịnh đối với hàng thuộc Danh mụccấm nhập khẩu.

- Các chất thải nguy hại được ghi trong Phụ lục 1, kèm quy chế quản lý chất thải nguy hại của Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg nêu trên.

Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố nghiên cứu Công ước basel và Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/07/1999 (gửi kèm) để thực hiện, trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Tổng cục để có hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1160/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc quản lý hải quan đối với chất thải nguy hại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.528
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210