Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1160/GSQL-GQ1 năm 2016 về đăng ký tờ khai do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1160/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1160/GSQL-GQ1
V/v đăng ký tờ khai

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2392/HQBRVT-GSQL ngày 08/8/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính chỉ quy định một tờ khai hải quan được khai báo cho lô hàng có một hóa đơn chứ không quy định lô hàng có một hóa đơn phải khai trên một tờ khai hải quan. Do đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn đăng ký nhiều tờ khai cho lô hàng có một hóa đơn thương mại theo hướng dẫn tại công văn số 1012/GSQL-GQ1 ngày 29/7/2016 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan. Đối với lô hàng có quá 50 dòng hàng thì người khai hải quan khai trên nhiều tờ khai hải quan theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên.

Theo quy định của pháp luật hiện nay không giới hạn đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu có một hóa đơn thương mại thì phải khai trên một tờ khai hải quan. Do đó, trường hợp doanh nghiệp lựa chọn đăng ký nhiều tờ khai hải quan cho lô hàng có một hóa đơn thương mại, một vận tải đơn hoặc trường hợp phải lập bảng kê hóa đơn thương mại theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, doanh nghiệp có thể lựa chọn đăng ký nhiều tờ khai hải quan cùng một thời Điểm hoặc tại các thời Điểm khác nhau theo cơ chế doanh nghiệp tự khai tự chịu trách nhiệm và chỉ được thực hiện tại Chi cục Hải quan đang lưu giữ hàng hóa.

Đ quản lý chặt chẽ đối với hóa đơn, vận tải đơn trong trường hợp này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp lập phiếu theo dõi trừ lùi theo số lượng hàng hóa thực tế nhập khu cho từng tờ khai trên tổng số hàng hóa ghi trên vận tải đơn (theo mu đính kèm), đng thi hướng dn doanh nghiệp khi khai hải quan đối với các tờ khai nhập khẩu phần còn lại của lô hàng phải ghi rõ “hàng hóa đã nhập khẩu với số lượng: ... tại tờ khai số ... ngày... ” vào ô “Phần ghi chú".

Thời Điểm nộp hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật Hải quan năm 2014. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật hin hành đối với tờ khai hải quan đó.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ
1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1160/GSQL-GQ1 năm 2016 về đăng ký tờ khai do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


622
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238