Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 116/XNK-XXHH năm 2019 quy định về C/O mẫu AANZ tại Thông tư 31/2015/TT-BCT do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 116/XNK-XXHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 30/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/XNK-XXHH
V/v quy định C/O mẫu AANZ tại Thông tư số 31/2015/TT-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP Dây và Cáp Điện Thượng Đình
(Đ/c: ngõ 320 đường Khương Đình, cụm 3 phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội)

Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương nhận được công văn số 170/CADI-SUN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Công ty CP Dây và Cáp Điện Thượng Đình về đề nghị giải đáp thắc mắc liên quan đến quy định hóa đơn bên thứ ba và C/O mẫu AANZ tại Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân (sau đây gọi là Thông tư số 31/2015/TT-BCT). Về vấn đề này, tiếp theo công văn số 1331/XNK-XXHH ngày 19 tháng 11 năm 2018, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Quy tắc 7 thuộc Điều 3 của Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Chương 3 Quy tắc xuất xứ của Hiệp định quy định: “Định dạng C/O do các nước thành viên thống nhất quyết định và phải thể hiện thông tin được liệt kê tại Phụ lục 3 - Danh mục thông tin yêu cầu”. Việc tư vấn, rà soát, sửa đổi Hiệp định cũng được nêu rõ tại Quy tắc 19 thuộc Điều 2 của Nghị định thư thứ nhất nêu trên: “Ủy ban Thực thi Hiệp định (FJC), dựa trên đề xuất của Ủy ban Hàng hóa (CTG) và Tiểu ban Quy tắc xuất xứ (SC-ROO) có thể thông qua Danh mục thông tin yêu cầu, bao gồm cả đơn đề nghị cấp C/O và C/O”.

Báo cáo phiên họp lần thứ 7 của FJC từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 03 tháng 7 năm 2015 tại In-đô-nê-xi-a ghi nhận cuộc họp đã thông qua “C/O mẫu AANZ sửa đổi và tờ khai bổ sung C/O đã được CTG phiên họp lần thứ 11 và SC-ROO phiên họp lần thứ 10 đề xuất thông qua”. Do vậy, mặc dù C/O mẫu AANZ sửa đổi không phải là một Phụ lục thuộc AANZFTA nhưng đã được các Bên quy định và được cấp có thẩm quyền FJC thông qua nhằm đảm bảo thực thi cam kết FTA và thống nhất áp dụng giữa các nước thành viên. Trên cơ sở đó, việc Bộ Công Thương nội luật hóa mẫu C/O mẫu AANZ (cả mặt trước và mặt sau) tại Thông tư số 33/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 11 năm 2009 trước đây kể từ khi AANZFTA được ký kết và có hiệu lực và mẫu C/O mẫu AANZ sửa đổi tại Thông tư số 31/2015/TT-BCT để thực thi Nghị định thư thứ nhất là có căn cứ pháp lý và hoàn toàn phù hợp với cam kết quốc tế.

Đối với hướng dẫn mặt sau C/O mẫu AANZ và Quy tắc 22 nêu trên dẫn đến vướng mắc về hóa đơn bên thứ ba trong thực thi xuất xứ, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương sẽ đề xuất với các nước thành viên ASEAN, Úc và Niu Di-lân về việc sửa đổi mặt sau C/O cho phù hợp trong các phiên họp SC-ROO, CTG và FJC sắp tới để làm căn cứ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2015/TT-BCT sau này.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Cục GSQL);
- Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c);
- Cục trưởng Phan Văn Chinh (để b/c);
- Lưu: VT, XXHH, trangtm.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 116/XNK-XXHH năm 2019 quy định về C/O mẫu AANZ tại Thông tư 31/2015/TT-BCT do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.343

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113