Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1158/GSQL-GQ3 năm 2016 về xin giấy phép xuất nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1158/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1158/GSQL-GQ3
V/v xin giấy phép xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố H Chí Minh.

Trả lời công văn số 1164/HQHCM-GSQL ngày 12/05/2016 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc xuất khẩu dù lượn, diều thể thao từ hoạt động gia công của doanh nghiệp, Cục Giám sát về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 36/2008/NĐ-CPĐiều 28 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị Cục Hải quan thành phố H Chí Minh hướng dẫn Công ty TNHH Parapex liên hệ với Bộ Công Thương để cấp phép trước khi Công ty ký hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài.

Trường hợp Công ty đã nhập khu nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm gia công, thì khi xuất khẩu sản phẩm cũng cần có ý kiến của Bộ Công Thương đối với việc thực hiện hợp đồng và xuất khẩu sản phẩm.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Quý Cục biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC (để theo dõi);
- Lưu: VT
, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1158/GSQL-GQ3 năm 2016 về xin giấy phép xuất nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


604
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234