Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1158/GSQL-GQ2 năm 2016 vướng mắc về thủ tục chuyển mục đích sử dụng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1158/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 25/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1158/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc về thủ tục chuyển Mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Seo Jin Vina.
(Đ/c: Cụm Công nghiệp Đ
ng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ)

Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) nhận được văn bản số 01/SEO-CVTC ngày 12/7/2016 của Công ty TNHH Seo Jin Vina trình bày vướng mắc về việc đã chuyển Mục đích sử dụng máy móc, thiết bị nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế trước khi làm thủ tục chuyển đổi Mục đích với cơ quan hải quan. Về việc này, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016 của Bộ Tài chính và theo trình bày của Công ty tại công văn số 01/SEP-CVTC ngày 12/7/2016 dẫn trên là đã có công văn thanh lý và đã khai báo chuyển đổi Mục đích sử dụng, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu (Chi cục Hải quan Phú Th thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội) để kiểm tra, thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 8230/TCHQ-TXNK ngày 24/8/2016 của Tổng cục Hải quan (gửi kèm), xác định thời Điểm chuyn đổi Mục đích sử dụng hàng hóa miễn thuế đối với vụ việc này để làm cơ sở thực hiện việc ấn định thuế và xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Công ty biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1158/GSQL-GQ2 năm 2016 vướng mắc về thủ tục chuyển mục đích sử dụng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


579
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192