Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1151/TCHQ-TXNK về hồ sơ không thu thuế hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1151/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 06/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1151/TCHQ-TXNK
V/v hồ sơ không thu thuế hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan được công văn số 05/HQĐNa-TXNK ngày 02/1/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc liên quan đến việc không thu thuế hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu của Công ty TNHH công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp nêu trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 15817/BTC-TCHQ ngày 14/11/2012 hướng dẫn vướng mắc trong thanh khoản hồ sơ không thu thuế xuất khẩu. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính để thực hiện.

Trường hợp có vướng mắc do doanh nghiệp không đăng ký định mức trước khi xuất khẩu sản phẩm nhưng có lý do khách quan, chính đáng thì Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai xác định rõ nguyên nhân doanh nghiệp khai sai mã số hàng hóa từ loại thuế suất 10% sang 0%, lý do không đăng ký loại hình NSXXK ngay từ khi nhập khẩu. Qua đó, đề xuất hướng xử lý cụ thể, báo cáo về Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1151/TCHQ-TXNK về hồ sơ không thu thuế hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.512
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238