Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1148/GSQL-GQ1 năm 2016 về thủ tục hải quan nhập khẩu trang thiết bị y tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1148/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 24/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1148/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan nhập khẩu trang thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo công văn số 1119/GSQL-GQ1 ngày 16/8/2016 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan gửi Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh để xem xét giải quyết thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế của Công ty TNHH TM DP Gia Phan, ngày 19/8/2016 Công ty tiếp tục có công văn số 02/DPGP trình bày cụ thể hơn vướng mc. Theo đó, trường hợp mặt hàng nhập khẩu của Công ty không thuộc diện phải xin phép nhập khẩu như hướng dẫn tại công văn số 1119/GSQL-GQ1 dẫn trên và đã được Bộ Y tế xác nhận và trả lời tại Cổng thông tin một cửa quốc gia theo hồ sơ mã s 122016002978 là mặt hàng Công ty nhập khẩu không thuộc danh Mục Phụ lục số 1 của Thông tư số 30/2015/TT-BYT , Công ty không phải xin giấy phép nhập khu của Bộ Y tế, tuy nhiên vn chưa được xem xét, giải quyết thủ tục thông quan. Về việc này Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế thì “Các trang thiết bị y tế không thuộc Danh Mục quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này được nhập khu không cần giấy phép nhập khẩu nhưng vn phải đảm bảo hồ sơ đ truy xuất nguồn gốc, xuất xứ và quản chất lượng trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật”.

- Tra cứu thông tin hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH TM DP Gia Phan theo mã hồ sơ số: 122016002978 trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia nhận thy nội dung thông báo của Bộ Y tế như sau: “Sau khi xem xét tài liệu gửi kèm, mặt hàng Công ty nhập khu không thuộc danh Mục Phụ lục số 1 của Thông tư số 30/2015/TT-BYT , Công ty không phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế”.

Đ nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra lại vụ việc và xem xét, giải quyết thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp theo đúng quy định./.

(Gửi kèm công văn s 02/DPGP ngày 19/8/2016 của Công ty Gia Phan).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục CNTT và TKHQ (đ
phi hợp);
- Công ty TNHH TM DP Gia Phan (Đ/c: 248/33/17 Nguyễn Thái Bình, F.12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
) (thay trả li);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1148/GSQL-GQ1 năm 2016 về thủ tục hải quan nhập khẩu trang thiết bị y tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


552
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0