Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1145/GSQL-GQ1 năm 2016 về nhập khẩu nguyên liệu salbutamol do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1145/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 24/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1145/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu nguyên liệu salbutamol

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 15414/QLD-KD ngày 10/8/2016 của Cục Quản lý Dược về việc nhập khẩu nguyên liệu salbutamol. Theo đó:

“Cục Quản lý Dược đã yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh không thực hiện nhập khu nguyên liệu Salbutamol theo các đơn hàng nhập khẩu đã được Cục Quản Dược duyệt trước ngày 20/11/2015.

Đ đáp ứng nhu cầu sản xuất thuốc chữa bệnh cho người, căn cứ nhu cầu nguyên liệu Salbutamol đ sản xuất trong nước, Cục Quản Dược tiếp tục cho phép nhập khu đi với các đơn vị sản xuất với số lượng phù hợp với nhu cầu đ sản xuất thuốc có sđăng ký còn hiệu lực chứa nguyên liệu Salbutamol của chính đơn vị sản xuất kể từ ngày ký công văny”.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành tại công văn số 15414/QLD-KD dẫn trên để thực hiện thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol theo đúng quy định./.

(Gửi kèm công văn 15414/QLD-KD ngày 10/8/2016)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Thanh Tra, Cục QLRR, Cục Thuế XNK;
- Cục Quản lý Dược
- Bộ Y tế;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1145/GSQL-GQ1 năm 2016 về nhập khẩu nguyên liệu salbutamol do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


547
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93