Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1144/GSQL-GQ3 năm 2016 về thuế suất ưu đãi của hàng mẫu, cho tặng được cấp C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1144/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 24/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1144/GSQL-GQ3
V/v thuế suất ưu đãi của hàng mẫu, cho tặng được cấp C/O

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Đại Phú Lộc
(địa chỉ: 288 Trường Chinh, P13, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời văn bản số 160719/DPL-TCHQ ngày 19/7/2016 của Công ty Cổ phn Đại Phú Lộc v việc nêu tại trích yếu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định Điều 16, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, doanh nghiệp phải nộp bản chính C/O được cấp theo đúng quy định tại Hiệp định tương ứng. Do vậy, trường hợp doanh nghiệp nộp được C/O cho các hàng hóa nhập khẩu (không phân biệt loại hình nhập khẩu) sẽ được xem xét để hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt tương ứng theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Đại Phú Lộc biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu
: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1144/GSQL-GQ3 năm 2016 về thuế suất ưu đãi của hàng mẫu, cho tặng được cấp C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


558
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171