Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1143/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1143/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1143/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trên cơ sở thư xác minh ngày 18/02/2013 của Campuchia về 02 C/O mẫu D số tham chiếu 20922.12 ngày 27/12/2012 và 15133.12 ngày 02/11/2012 và tiếp theo công văn số 87/GSQL-TH ngày 31/01/2013 về việc xác minh C/O, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Campuchia có thư xác nhận việc đã cấp 02 C/O số tham chiếu 20922.12 ngày 27/12/2012 và 15133.12 ngày 02/11/2012. Cơ quan này đã giải thích về việc các C/O dẫn trên có một bản gốc "Original" có nội dung "overleaf notes", người xuất khẩu Campuchia đã sao bản gốc thành nhiều bản sao và gửi cả bản gốc C/O (bản "Original") cùng các bản sao của bản gốc cho Hải quan Việt Nam. (các bản sao của bản gốc không có nội dung "overleaf notes" tại mặt sau C/O).

Căn cứ thư xác minh và trên cơ sở việc kiểm tra, đối chiếu bản gốc (bản original) được cấp hợp lệ, trong trường hợp Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh không có nghi ngờ nào khác thì xem xét chấp nhận các C/O dẫn trên.

Về việc C/O mẫu D do Campuchia cấp có nhiều trang bản gốc (Original) giống nhau nhưng chỉ có một trang thể hiện phần hướng dẫn (overleaf notes) tại mặt sau C/O, Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi và đề nghị cơ quan cấp C/O của Campuchia có hướng dẫn nội bộ để đảm thực hiện đúng theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA. (Nộp 01 bản gốc C/O hợp lệ cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1143/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.873
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238