Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1142/TCHQ-GSQL về chuyển công văn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1142/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/TCHQ-GSQL
V/v chuyển công văn

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 126/HQKG-NV của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang báo cáo về việc từ chối 11 C/O mẫu D do Thái Lan cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến trường hợp 11 C/O mẫu D do Thái Lan cấp, tại phiên họp về xuất xứ thực hiện ATIGA lần thứ 10 được tổ chức tại Brunei tháng 01/2013, phía Thái Lan đã có trao đổi và đưa bộ C/O mẫu cho đại diện của Việt Nam, và khẳng định các C/O nêu trên được Thái Lan cấp.

Qua kiểm tra hồ sơ và báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang cho thấy:

- 11 C/O do Thái Lan cấp đáp ứng quy định tại Điều 7, Phụ lục 7 và Phụ lục 8, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương: được cấp trên giấy màu trắng, 01 bộ C/O bao gồm 01 bản gốc và 02 bản sao carbon thể hiện đầy đủ thông tin cần thiết.

- Hình thức C/O theo mô tả tại công văn phù hợp với mẫu C/O do cơ quan cấp C/O của Thái Lan gửi cho Hải quan Việt Nam;

- Trong trường hợp có sự sai lệch nhỏ về khổ giấy C/O so với khổ giấy A4 thì sự sai lệch này không làm ảnh hưởng đến việc xác định tính hợp lệ của C/O.

Do vậy, các C/O do Thái Lan cấp như báo cáo của đơn vị tại công văn dẫn trên được chấp nhận. Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra và xử lý vụ việc theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Xi măng Holicm Việt Nam (thay trả lời);
(Đ/c: Tòa nhà Fideco, tầng 9-10, 81-83-85 Hàm Nghi, Q1, TP Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1142/TCHQ-GSQL về chuyển công văn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.721
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85