Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1141/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1141/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1141/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh

Tiếp theo công văn số 25/GSQL-TH ngày 16/01/2013 về việc xác minh C/O mẫu D số tham chiếu ID2011-0182373 do Thái Lan phát hành ngày 02/12/2011, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Thái Lan đã xác nhận C/O số tham chiếu nêu trên, được cấp cho Công ty TNHH Nichirin Việt Nam, là hợp lệ. Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng liên quan đến C/O dẫn trên thuộc các tờ khai số 940/NKD/N15M; 941/NKD/N15M; 944/NKD/N15M; 3725/NSX/N15M; 3726/NSX/N15M ngày 07/12/2011, được làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (để biết và phối hợp);
- Công ty TNHH Nichirin Việt Nam (để biết);
(Đ/c: B4, KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1141/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.910
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37