Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1139/GSQL-GQ2 năm 2016 thực hiện Thông tư 23/2015/TT-KHCN do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1139/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1139/GSQL-GQ2
V/v thực hiện Thông tư 23/2015/TT-KHCN.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Bình Dương;
- Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

 

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN , Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp liên quan đến các nội dung nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7471/TCHQ-GSQL ngày 04/8/2016 trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ và đã nhận được công văn trả lời số 3404/BKHCN-ĐTG ngày 10/8/2016.

Đề nghị các đơn vị căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 3404/BKHCN-ĐTG nêu trên để thực hiện, trường hợp còn có vướng mắc phát sinh thì hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn cụ thể./.

(Gửi kèm công văn số 7471/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan và công văn số 3404/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Quốc tế DELTA (đ/c: Tầng 14 tòa nhà Zodiac, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội);
- Công ty TNHH U-Tech Vina (đ/c: Lô CN-16, KCN Vân Trung, xã Vân Trung huyện Việt Yên, Bắc Giang);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1139/GSQL-GQ2 năm 2016 thực hiện Thông tư 23/2015/TT-KHCN do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


632
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93